Fotokalkulačka

m
mm
F
x
   
Ohnisková vzdialenosť:
50 mm
Clonové číslo:
F4
Priemer otvoru clony:
12.5 mm
Crop factor:
x 1
Rozptylový krúžok:
0.03 mm
Zväčšenie:
0.005 x
Zorný uhol:
46.8 °
Zorné pole:
8.653 m
Hyperfokálna vzdialenosť:
20.883 m
Zaostrená vzdialenosť:
10 m
Spodný limit ostrosti:
6.7677 m
Horný limit ostrosti:
19.1424 m
Hĺbka ostrosti:
12.3747 m
Pred objektom:
3.2323 m
Za objektom:
9.1424 m
 
DOF

Zadávané a vypočítané hodnoty

Ohnisková vzdialenosť
Skutočná fyzická ohnisková vzdialenosť objektívu bez prepočítania ohniska. V zátvorke sa nachádza prepočítaná ohnisková vzdialenosť.

Clonové číslo
F - nastavené clonové číslo objektívom

Priemer otvoru clony
Priemer otvoru clony na vstupe objektívu, vypočitaný ako pomer ohniskovej vzdialenosti a clonového čísla.

Crop factor
Udáva koľko krát je uhlopriečka snímacieho políčka menšia, oproti "klasickému" 35mm políčku kinofilmu. 1.0 pre 35 mm (full size), 1.5 pre Nikon DX, Pentax a Sony APS-C, 1.6 pre Canon EF-S, 1.7 pre Sigma APS-C, 2.0 pre FourThird atď.

Rozptylový krúžok
Priemer rozptylového krúžku, čo je maximálny rozmer "prijateľného" rozostrenia, ktoré sa javí ešte ako zaostrené. Pre 35 mm sa zvyčajne používa hodnota 0.03 mm, pre iné formáty je táto hodnota podelená crop factor-om fotoaparátu.

Zväčšenie
Aktuálne fyzické zväčšenie pre zobrazenie, čo je pomer veľkosti zobrazeného objektu na snímači ku jeho skutočnej veľkosti. V zátvorke je uvedené "relatívne" zväčšenie vynásobené crop factorom fotoaparátu.

Zorný uhol
Uhlopriečny zorný uhol ideálneho objektívu. Pre veľmi krátke ohniskové vzdialenosti (širokouhlé a hlavne fish eye objektívy) však býva v skutočnosti o niečo väčší čo závisí od konštrukcie objektívu. Fish-eye objektívy mávajú aj cez 180°, čo teoreticky nemôže mať žiaden objektív.

Zorné pole
Uhlopriečne zorné pole objektívu v metroch na zaostrenú vzdialenosť, teda v rovine ostrosti. Rovnako ako pre zorný uhol platí iba pre ideálny objektív.

Hyperfokálna vzdialenosť
Pri zaostrení na hyperfokálnu vzdialenosť je najväčšia možná hĺbka ostrosti. Tá je v tomto prípade už od jej polovice až po nekonečno.

Zaostrená vzdialenosť
Zaostrená vzdialenosť uvažovaná od rovinu čipu/filmu pre "ideálny objektív" o dĺžke jeho skutočnej ohniskovej vzdialenosti.

Spodný limit ostrosti
Vzdialenosť od ktorej začína hĺbka ostrosti. Od tejto vzdialenosti sa objekty zdajú byť zaostrené.

Horný limit ostrosti
Vzdialenosť na ktorej končí hĺbka ostrosti. Po túto vzdialenosť sa objekty zdajú byť zaostrené.

Hĺbka ostrosti
Rozsah vzdialeností v ktorých sú objekty dostatočne ostré.

Pred objektom
Vzdialenosť pred objektom (rovinou ostrosti, zaostrenou vzdialenosťou), od ktorej sú objekty dostatočne ostré.

Za objektom
Vzdialenosť za objektom (rovinou ostrosti, zaostrenou vzdialenosťou), po ktorú sú objekty dostatočne ostré.

Hore