Pravidlá pre používanie

Pravidlá www.fotozona.sk

Pravidlá pre pridávanie fotografií
Nepridávajte fotografie:
 • Ku ktorým nemáte autorské práva. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody spôsobené publikovaním fotografie, ku ktorej nevlastní autorské práva alebo súhlas autora, rovnako to platí aj práva pre publikovanie zobrazených osôb a objektov.
 • Ktoré obsahujú textovú alebo grafickú reklamu, reklamné odkazy alebo ľubovolný iný druh reklamy.
 • Ktoré sú takmer rovnaké. Ide hlavne o série súčastne fotených fotografií ale aj o fotografie rovnakého objektu alebo motívu. Z takýchto fotografií si sami vyberte iba jednu fotografiu a pridajte iba tú.
 • Určené do rodinného albumu. Prosím zvážte, či fotografia je naozaj zaujímava aj pre ostatných návštevníkov stránky.
 • Vo veľmi slabej technickej kvalite ak nebola zámerom.
Fotografie, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, môžu byť vymazané!
Počet fotografií, ktoré je možné pridať za určené časové obdobie môže byť obmedzený.
Tieto právidlá sa môžu meniť, doplňovať alebo upravovať!
Hore

Pravidlá pre pridávanie inzerátov v sekcii Foto bazár
Fotobazár umožňuje bezplatne zverejňovať alebo vyhľadávať ponuky tovarov alebo služieb uživateľov.
 • Pre komerčnú inzerciu využite Zoznam fotografických služieb.
 • Je zakázaná inzercia webovej stránky, firmy alebo jej loga nie len v texte inzerátu, ale ani obrázkom alebo vloženým odkazom.
 • Nesmie sa inzerovať komerčná inzercia: tovar, alebo služba ktorá slúži ako predmet činnosti inzerujúceho uživateľa, typicky predaj nového tovaru. Napríklad firma nesmie inzerovať predaj svojich tovarov. Ten môže inzerovať iba ak to je napríklad reklamovaný, vrátený, poškodený alebo podobný tovar.
 • Nepridávajte duplicitné inzeráty! Ak potrebujete svoj inzerát aktualizovať, pôvodný vymažte. Registrovaný užívatelia môžu svoje inzeráty upravovať aj aktualizovať, dávať na začiatok zoznamu.
Inzeráty ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, môžu byť vymazané!
Administrátor alebo moderátor si vyhradzujú právo na úpravu inzerátu, alebo jeho preradenie do správnej kategórie.
Každý užívateľ môže svoj inzerát kedykoľvek vymazať.
Počet inzerátov, ktoré je možné pridať za určené časové obdobie môže byť obmedzený.
Tieto právidlá sa môžu meniť, doplňovať alebo upravovať!
Hore

Pravidlá pre zoznam odkazov
Zoznam odkazov, umožňuje bezplatne odkazovať na stránky, ktoré propagujú server www.fotozona.sk. V našom záujme je, aby sa v tomto zozname nachádzali iba stránky, ktoré návštevníkov môžu naozaj zaujímať.
Neakceptujeme odkazy na stránky:
 • s vulgárnym alebo nelegálnym obsahom
 • ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako napríklad pornografické stránky alebo stránky propagujúce násilie, rasizmus atď.
 • bez vlastného obsahu ako napríklad vyhľadávače alebo registre odkazov
 • komerčné stránky (napr. webshop-y) bez predchádzajucej dohody
 • stránky s nepríbuzným obsahom
Pozícia v zozname závisí iba od klikov návštevníkov a nemôže byť nijakým spôsobom preferovaná.
Je zakázané:
 • získavať lepšiu pozíciu pre svoje odkazy akýmkoľvek podvodným spôsobom
 • klikať sám na odkaz (okrem prvého inicializačného kliku)
 • akokoľvek vyzývať návštevníkov odkazujúcej stránky na kliknutie na náš odkaz
Odkazy, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, môžu byť vymazané a zablokované!
Titulok a popis stránky sa automaticky získava z nadpisu (tag TITLE) a popisu (tag META DESCRIPTION) Vašej úvodnej stránky. Preto si ju radšej pred pridaním odkazu prekontrolujte.
Z dôvodu redukovania SPAM odkazov, môže byť odkaz zobrazený až po schválení. Ak sa Váš odkaz nezobrazuje, kontaktujte prosím administrátora stránky.
Tieto právidlá sa môžu meniť, doplňovať alebo upravovať!
Hore

Pravidlá pre katalóg fotografických služieb
Katalóg fotografických služieb umožňuje bezplatne prezentovať služby osôb alebo firiem, ktoré sa zaoberajú fotografovaním, zhotovovaním fotografií, predajom fotopríslušenstva alebo inou príbuznou fotografickou činnosťou.
Katalóg je bezplatný a dobrovoľný. Na zobrazovanie v zozname nie je potrebná žiadna finančná čiastka, ale www.fotozona.sk nemá žiadnu povinnosť tento záznam zobrazovať.
Upredňostňovanie (zobrazovanie na popredných pozíciách zoznamu) zatiaľ nie je umožnené a pozícia v zozname závisí od času aktualizácie (potvrdenia) údajov. Údaje neaktulizované dlhšie ako jeden rok sa nemusia v katalógu vôbec zobrazovať, čím chceme predísť zobrazovaniu zaniknutých a už neexistujúcich služieb.
Katalóg v prvom rade slúži na vyhľadávanie fotografických služieb a až v druhom na Vašu prezentáciu, preto ho vo vlastnom záujme vytvorte a nastavte tak, aby ho našli práve tí, ktorí ho aj môžu využívať. V žiadnom prípade nenastavujte región mimo rozsah Vášho pôsobenia!

V katalógu neakceptujeme:
 • záznamy s vulgárnym alebo nelegálnym obsahom
 • záznamy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • duplicitné záznamy
 • záznamy s nepríbuzným (nefotografickým) obsahom
 • záznamy s nesprávne nastaveným regiónom pôsobenia
 • záznamy v nesprávnych kategóriach, alebo v kategóriach mimo rozsah pôsobnosti
Záznamy, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, môžu byť vymazané alebo zablokované!
Tieto právidlá sa môžu meniť, doplňovať alebo upravovať!
Hore