Turbína

Turbína

Tak toto je pozostatok prvej turbíny v Európe, ktorá bola inštalovaná v prvej vodnej elektrárni v súčastnom Národnom parku Krka v Chorvátsku

Turbína